polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 115Cc35
Raslavice
stacja (st)

↑ 04:33 - ↓ 20:38
↑ 04:34 - ↓ 20:38
Km osi

Linie kolejowe:
24.994

Zmiany nazw punktu:
Magyar-Raszlavicza 1893-1900Raszlavicza 1900-1912Magyarraszlavicza 1912-1918Uhorské Raslavice 1918-1922Raslavice 1922-1928Slovenské Raslavice 1928-1949Vyšné Raslavice 1949-1980Raslavice 1980-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1893.12.11 • KOB
Numer ewidencyjny:
16550
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.12 - 00:39:50

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22192919 / 24441 / 13790 / 2945 / 7535.80)