polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 129Fc37
Sečovská Polianka

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:08 - 15:35
Km osi

Linie kolejowe:
18
.270
Zmiany nazw:
Sečovská Polianka 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1903.12.24 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
16780-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe unieważnione
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
poczekalnia na peronie rozebrana
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.20 - 10:10:21


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32366402 / 19263 / 12669 / 3474 / 9316.75)