polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 115Ec36
Soľ
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 06:35 - ↓ 18:45
↑ 06:33 - ↓ 18:47
Km osi

Linie kolejowe:
21.848

Zmiany nazw punktu: Soľ 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943. • DRG
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 20:50

Dokumentacja fotograficzna

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10967227 / 6295 / 3886 / 2125 / 5161.05)