polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 114Wb36
Štrba

stacja (st)
punkt styczny: Štrba OŽ

07:15 - 16:31
Km osi

Linie kolejowe:
128
.7
218
.315
Zmiany nazw:
Hochwald 1871-1879Csorba 1879-1919Štrba 1919-1945Štrba 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.08 • KOB
Numer ewidencyjny:
13200-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 5
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.30 - 01:19:08


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33667104 / 21261 / 18814 / 3536 / 9521.24)