polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Gc34
Lupkovský

tunel (tunel)

07:10 - 16:19
Km osi

Linie kolejowe:
119
.908
Otwarcie, kolej pierwotna:
1874.05.30 • EUGE
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
119.700 km - 120.116 km
Wysokość:
605 m n.p.m.
Długość obiektu:
416 m
Ilość torów:
1
Z kronikarskiego obowiązku:
Pierwotnie dwutorowy, obecnie po odbudowie w 1945 roku jednotorowy. Po stronie Polski znajduje się jedynie 136,90 m tego obiektu.
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.08 - 02:09:47


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33619347 / 38038 / 12020 / 3534 / 9513.11)