polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Fb38
Pod Poľanou

tunel (tunel)

07:23 - 16:43
Km osi

Linie kolejowe:
40
.068
Otwarcie, kolej pierwotna:
1927.06.19 • ČSD
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
38.856 km - 41.279 km
Wysokość:
375 m n.p.m.
Długość obiektu:
2.423 m
Ilość torów:
1
Z kronikarskiego obowiązku:
tunel Generála M. R. Štefánika
Trenčiansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.08.19 - 01:45:02


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33674153 / 22095 / 3768 / 3537 / 9520.54)