polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 123Fb38
Pod Poľanou
tunel (tunel)

↑ 06:43 - ↓ 19:07
↑ 06:40 - ↓ 19:09
Km osi

Linie kolejowe:
40.068 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1927.06.19 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Pod Poľanou
Wysokość:
375 m n.p.m.
Kilometraż:
38.856 km - 41.279 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
2.423 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.12 - 23:17

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10998816 / 7922 / 3154 / 2129 / 5166.19)