polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 123Fb38
Pod Poľanou
tunel (tunel)

↑ 08:35 - ↓ 17:27
↑ 08:34 - ↓ 17:29
km osi

Linie kolejowe:
40.068 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1927.06.19 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Pod Poľanou
Wysokość:
375 m n.p.m.
Kilometraż:
38.856 km - 41.279 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
2.423 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2019.01.12 - 23:17

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10563979 / 5359 / 5537 / 2066 / 5113.25)