polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 124Nb38
Handlovský
tunel (tunel)

↑ 06:38 - ↓ 19:02
↑ 06:36 - ↓ 19:04
Km osi

Linie kolejowe:
15.522 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1913.02.15 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Handlovský
Wysokość:
415 m n.p.m.
Kilometraż:
15.456 km - 15.589 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
133 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 13:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10998800 / 7922 / 3138 / 2129 / 5166.18)