polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 124Nb38
Pekelský
tunel (tunel)

↑ 05:05 - ↓ 20:36
↑ 05:06 - ↓ 20:35
Km osi

Linie kolejowe:
11.736 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1931.12.20 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Pekelský
Wysokość:
540 m n.p.m.
Kilometraż:
11.584 km - 11.888 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
304 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 13:11

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11719643 / 10095 / 4874 / 2243 / 5224.99)