polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 125Nb38
Pekelský

tunel (tunel)

07:07 - 16:50
Km osi

Linie kolejowe:
11
.736
Otwarcie, kolej pierwotna:
1931.12.20 • ČSD
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
11.584 km - 11.888 km
Wysokość:
540 m n.p.m.
Długość obiektu:
304 m
Ilość torów:
1
Trenčiansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 21:24:39


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33833000 / 26675 / 21985 / 3544 / 9546.56)