polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 124Nb38
Hájnický
tunel (tunel)

↑ 05:04 - ↓ 20:37
↑ 05:05 - ↓ 20:36
Km osi

Linie kolejowe:
12.862 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1931.12.20 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Hájnický
Wysokość:
525 m n.p.m.
Kilometraż:
12.811 km - 12.914 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
103 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 13:12

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11714059 / 8176 / 9385 / 2242 / 5224.83)