polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 125Mb38
Malá Čausa

przystanek osobowy (po)

07:18 - 16:39
Km osi

Linie kolejowe:
~6
.62
Zmiany nazw:
Malá Čausa 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1948? • ČSD
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
po 1972
Numer ewidencyjny:
17305-4
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 22:33:59


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33673475 / 22095 / 3090 / 3537 / 9520.35)