polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Mb37
Pravenec
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:35 - ↓ 18:41
☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:39
Km osi

Linie kolejowe:
36
.373
Zmiany nazw punktu:
Pravenec 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1909.10.31 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2012.12.08
Data zamknięcia:
2012.12.08
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
17285
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 21:14:40


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23927391 / 13572 / 11320 / 3039 / 7873.44)