polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Kb39
Chynorany
stacja (st)

☀ ↑ 05:28 - ↓ 20:17
☀ ↑ 05:30 - ↓ 20:15
Km osi

Linie kolejowe:
77
.240
2
.928
Zmiany nazw punktu:
Chynorán 1884-1918Chynorany 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.08.19 • StEG
Numer ewidencyjny:
15196
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 07:55:59


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23047386 / 15278 / 6313 / 2990 / 7708.16)