polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Jb37
Borčice
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:37 - ↓ 18:43
☀ ↑ 06:38 - ↓ 18:41
Km osi

Linie kolejowe:
2
.337
Zmiany nazw punktu:
Borčice 1949-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1949 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Data zamknięcia:
2003.02.02
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
14486
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.08.30 - 08:59:38


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23926908 / 13572 / 10837 / 3039 / 7873.28)