polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 112Kb36
Bolešov

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:24 - 16:37
Km osi

Linie kolejowe:
4
.187
Zmiany nazw:
Bolesó 1910-1919Bolešov 1919-Bolešov 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910.10.26 • HN
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
17115-7
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.21 - 13:23:36


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629733 / 19702 / 2704 / 3535 / 9513.36)