polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 111Kb36
Bolešov
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 04:56 - ↓ 20:47
↑ 04:57 - ↓ 20:47
Km osi

Linie kolejowe:
4.187

Zmiany nazw punktu: Bolešov 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910.10.25 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
17115
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.07.04 - 14:30

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16740033 / 18509 / 14917 / 2598 / 6443.43)