polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Kb36
Sedmerovec
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:43
☀ ↑ 06:38 - ↓ 18:41
Km osi

Linie kolejowe:
7
.359
Zmiany nazw punktu:
Szedmerőcz 1910-1919Sedmerovec 1919-1945Sedmerovce 1945-1961Sedmerovec 1961-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910.10.26 • HN
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
17125
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.08.30 - 09:01:04


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23926752 / 13572 / 10681 / 3039 / 7873.23)