polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Hb38
Nové Mesto nad Váhom

stacja (st) / [LCS]

07:21 - 16:42
Km osi

Linie kolejowe:
99
.075
0
.000
Zmiany nazw:
Vágújhely 1876-1919Nové Mesto nad Váhom 1919-Nové Mesto nad Váhom 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.06.02 • VVV
Numer ewidencyjny:
13816-4
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 4
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 00:46:39


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33674214 / 22095 / 3829 / 3537 / 9520.56)