polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Hb38
Trenčianske Bohuslavice

stacja (st)

07:24 - 16:38
Km osi

Linie kolejowe:
105
.513
Dawny status punktu:
po 1877-
Zmiany nazw:
Bohuslavicz 1878-1883Bogyoszló 1883-1919Trenčianske Bohuslavice 1919-Trenčianske Bohuslavice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1878.05.01 • VVV
Numer ewidencyjny:
13826-3
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Zdalne sterowanie:
1) Nivy
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.22 - 01:40:05


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629247 / 19702 / 2218 / 3535 / 9513.22)