polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Jb37
Trenčín-Zlatovce

stacja (st)

07:24 - 16:38
Km osi

Linie kolejowe:
121
.755
121
.755
Zmiany nazw:
Trencsén-Vághidas 1883-1919Istebník pri Trenčíne 1919-1927Istebník nad Váhom 1927-Istebník nad Váhom 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1878.05.01 • VVV
Numer ewidencyjny:
13846-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3       dawniej:    4 / 4
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.22 - 01:57:07


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33628809 / 19702 / 1780 / 3535 / 9513.10)