polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 123Gb38
Poriadsky
tunel (tunel)

↑ 05:10 - ↓ 20:41
↑ 05:11 - ↓ 20:40
Km osi

Linie kolejowe:
28.890 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1929.09.01 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Poriadsky
Wysokość:
390 m n.p.m.
Kilometraż:
28.646 km - 29.133 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
487 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.12 - 23:17

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11719707 / 10095 / 4938 / 2243 / 5225.01)