polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Fb38
Brezová pod Bradlom zastávka
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 05:31 - ↓ 20:20
☀ ↑ 05:32 - ↓ 20:19
Km osi

Linie kolejowe:
10
.100
Zmiany nazw punktu:
km 10.098 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1937 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Data zamknięcia:
2003.02.02
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
14296
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.02 - 22:43:48


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23050159 / 15278 / 9086 / 2990 / 7709.08)