polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówHistorické miesto 109/14
miejsce historyczne (mh)

↑ 05:02 - ↓ 20:42
↑ 05:03 - ↓ 20:41
Punkt projektowany niezrealizowany
Km osi

Linie kolejowe:
~166.900

~166.900

Otwarcie, kolej pierwotna:
--- • ŽSR
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.06.12 - 10:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16871272 / 15091 / 15636 / 2605 / 6476.50)