polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 111Lb36
Diel
tunel (tunel)

↑ 04:57 - ↓ 20:46
↑ 04:58 - ↓ 20:45
Km osi

Linie kolejowe:
161.964 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
--- • ŽSR
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Diel
Wysokość:
295 m n.p.m.
Kilometraż:
161.423 km - 162.505 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
1081.70 m
Trenčiansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.06.12 - 10:57

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16770657 / 18056 / 8118 / 2600 / 6450.25)