polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Db38
Kúty

stacja (st)

07:23 - 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
50
.898
67
.463
67
.463
Zmiany nazw:
Jókút 1891-1919Kúty 1919-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.10.27 • M.ž.úM
Numer ewidencyjny:
13016-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana zdewastowana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana zdewastowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 5
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 00:28:42


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33692996 / 20307 / 2304 / 3538 / 9523.18)