polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Db38
Holíč nad Moravou
stacja (st)

☀ ↑ 05:28 - ↓ 20:26
☀ ↑ 05:29 - ↓ 20:25
Km osi

Linie kolejowe:
6
.198
69
.466
Zmiany nazw punktu:
Holics 1891-1919Holíč 1919-1925Holíč pri Morave 1925-1947Holíč 1947-Holíč nad Moravou 1961-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.10.27 • StEG
Numer ewidencyjny:
14326
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.06 - 00:03:30


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22996726 / 18036 / 4988 / 2987 / 7698.94)