polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Fb39
Jablonica obec

przystanek osobowy (po)

05:43 - 20:06
Km osi

Linie kolejowe:
1
.220
Zmiany nazw:
Jablonica obec 1937-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1937 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Data zamknięcia:
2003.02.02
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
14186
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.03.03 - 07:28:16


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29872485 / 22976 / 4992 / 3364 / 8880.05)