polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Gb40
Leopoldov
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Trnava (st) /

↑ 04:51 - ↓ 20:49
↑ 04:51 - ↓ 20:49
Km osi

Linie kolejowe:
63.527

29.398

28.270

Zmiany nazw punktu:
Lipótvár 1876-1919Leopoldov 1919-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.06.02 • VVV
Numer ewidencyjny:
13716
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana w stanie dobrym
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 7
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.17 - 21:59:07

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22192888 / 24441 / 13759 / 2945 / 7535.79)