polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Gb40
Leopoldov

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Trnava (st) /

07:10 - 16:55
Km osi

Linie kolejowe:
63
.527
63
.527
29
.398
28
.270
Zmiany nazw:
Galgócz-Lipótvár 1876-1897Lipótvár 1897-1919Leopoldov 1919-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.06.02 • VVV
Numer ewidencyjny:
13716-6
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana w stanie dobrym
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 7
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 00:47:47


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33826826 / 26675 / 15811 / 3544 / 9544.82)