polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Gb40
Šúrovce

przystanek osobowy (po)

06:48 - 18:31
Km osi

Linie kolejowe:
16
.636
Zmiany nazw:
Valtasár 1883-1919Šúrovce 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885.07.20 • StEG
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2019.12.15
Data zamknięcia:
2019.12.15
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
15006
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.03.01 - 00:18:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31027977 / 29440 / 10341 / 3411 / 9096.45)