polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Gb41
Gáň

stacja (st)

06:45 - 18:35
Km osi

Linie kolejowe:
6
.095
Zmiany nazw:
Gány 1883-1919Gáň 1945-1958Brakoňská Gáň 1958-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1883.11.01 • ČSD
Numer ewidencyjny:
15016
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.06 - 12:23:35


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (30983633 / 25672 / 17704 / 3409 / 9088.77)