polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Gb41
Galanta

stacja (st)

05:01 - 20:46
Km osi

Linie kolejowe:
103
.060
0
.000
Zmiany nazw:
Galantha 1850-1918Galanta 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • CkDÁ
Numer ewidencyjny:
13326
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 5
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 21:31:06


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29050192 / 30328 / 21393 / 3327 / 8731.65)