polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Fb41
Pusté Úľany
stacja (st)

☀ ↑ 06:39 - ↓ 18:45
☀ ↑ 06:40 - ↓ 18:43
Km osi

Linie kolejowe:
89
.543
Zmiany nazw punktu:
Födémes 1850-1918Pustý Fedýmeš 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • CkDÁ
Numer ewidencyjny:
13316
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
poczekalnia na peronie
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 16:11:22


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921633 / 13572 / 5562 / 3039 / 7871.55)