polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 187Lb49
Orechová Potôň

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Dunajská Streda (st) /

06:45 - 18:36
Km osi
Linie kolejowe:
37.603
139 Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda
 
Zmiany nazw:
Patony 1895-1911Diósförgepatony 1911-1919Diósförgepatony 1919-1922Diošdörgepatoň 1922-1927Orechová Potôň 1927-1938Diósförgepatony 1938-1945Orechová Potôň 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1895.08.23 • MÁV
Numer ewidencyjny:
14726-4
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Dunajská Streda (st)Kútniky (po)Lehnice (st)Malá Paka (po)Michal na Ostrove (po)Veľká Paka (po)Veľké Blahovo (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Trnavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 07:51:05


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (38229937 / 21761 / 13510 / 3774 / 10129.82)