polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 112Rb35
Kraľovianský I
tunel (tunel)

↑ 05:01 - ↓ 20:37
↑ 05:02 - ↓ 20:36
Km osi

Linie kolejowe:
300.759 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1954 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Kraľovianský I
Wysokość:
430 m n.p.m.
Kilometraż:
300.510 km - 301.008 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
498 m
Geometria toru:
Žilinský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.09 - 18:19

Dokumentacja fotograficzna

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11711509 / 8176 / 6835 / 2242 / 5223.69)