polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 113Rb35
Kraľovianský II

tunel (tunel)

07:20 - 16:32
Km osi

Linie kolejowe:
300
.759
Otwarcie, kolej pierwotna:
1948 • ČSD
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
300.510 km - 301.008 km
Wysokość:
430 m n.p.m.
Długość obiektu:
498 m
Ilość torów:
2
Žilinský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 20:47:32


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33639697 / 19702 / 12668 / 3535 / 9516.18)