polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 112Nb35
Strečniansky II / III

tunel (tunel)

06:42 - 18:28
Km osi

Linie kolejowe:
324
.005
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.08 • KOB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
323.711 / 323.73 km - 324.304 / 324.27 km
Wysokość:
360 m n.p.m.
Długość obiektu:
593/546 m
Ilość torów:
2
Z kronikarskiego obowiązku:
Tunel Strečniansky II - otwarty 1945.09.13
Žilinský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.17 - 09:34:36


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (30995562 / 22267 / 7366 / 3410 / 9089.61)