polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 113Tb36
Liptovský Trnovec

przystanek osobowy (po)

07:14 - 16:36
Km osi

Linie kolejowe:
173
.6
Zmiany nazw:
Liptó-Tarnóc 1890-1910Liptótarnócz 1910-1919Trnovec 1919-1927Liptovský Trnovec 1927-Liptovský Trnovec 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1890.06.01 • KOB
Data zamknięcia:
1973.04.07
Data likwidacji:
1973.04.07
Numer ewidencyjny:
13121-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Žilinský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.30 - 00:51:11


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33706939 / 20307 / 16247 / 3538 / 9527.12)