polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 112Pb36
Turany
stacja (st)

↑ 05:38 - ↓ 19:58
↑ 05:39 - ↓ 19:57
Km osi

Linie kolejowe:
307.985

Zmiany nazw punktu: Turany nad Váhom 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.08 • KOB
Numer ewidencyjny:
17825
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Žilinský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.07.12 - 20:55

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (17436082 / 15193 / 6248 / 2635 / 6617.11)