polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 113Rb35
Kraľovianský I (starý)

tunel (tunel)

07:16 - 16:37
Km osi

Linie kolejowe:
~212
.0
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.08 • KOB
Data zamknięcia:
1948
Data likwidacji:
Stan:
opuszczony
GPS:
Kilometraż:
~300.600 km - ~301.000 km
Wysokość:
430 m n.p.m.
Długość obiektu:
401 m
Ilość torów:
1
Žilinský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.11.19 - 15:01:27


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707258 / 20307 / 16566 / 3538 / 9527.21)