polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 125Pb38
Turček
tunel (tunel)

↑ 05:05 - ↓ 20:36
↑ 05:06 - ↓ 20:35
Km osi

Linie kolejowe:
266.734 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.08.12 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Turček
Wysokość:
730 m n.p.m.
Kilometraż:
266.715 km - 266.753 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
38 m
Geometria toru:
Žilinský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 14:59

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11719719 / 10095 / 4950 / 2243 / 5225.02)