polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 112Nb35
Bytčica /pôvodná lokalita/

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:19 - 16:37
Km osi

Linie kolejowe:
~5
.49
Zmiany nazw:
Biesicsa 1899-1919Bytčica 1919-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.10.10 • M.ž.Ž-R
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
17535-6
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Žilinský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.29 - 19:50:18


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33689371 / 22095 / 18986 / 3537 / 9524.84)