polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychRáztoka
posterunek odstępowy (pe)

☀ ↑ 06:32 - ↓ 18:42
☀ ↑ 06:33 - ↓ 18:40
Km osi

Linie kolejowe:
308
.451
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Žilinský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.08.20 - 09:30:26


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23903088 / 15812 / 589 / 3038 / 7868.03)