polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Nb38
Horná Štubňa
stacja (st)

☀ ↑ 08:17 - ↓ 16:47
☀ ↑ 08:18 - ↓ 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
273
.128
0
.000
Zmiany nazw punktu:
Felsőstubnya 1872-1918Hornia Štubňa 1918-1945Horná Štubňa 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.08.12 • MÉV
Numer ewidencyjny:
13093
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
brak danych
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Žilinský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.07.18 - 00:39:40


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (25142891 / 16548 / 625 / 3107 / 8092.34)