polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 113Sb35
Oravský Podzámok

stacja (st)

07:06 - 16:46
Km osi

Linie kolejowe:
27
.491
Zmiany nazw:
Árvaváralja 1898-1919Oravský Podzámok 1919-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.20 • KOB
Numer ewidencyjny:
17585-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Žilinský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.02.01 - 22:38:35


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33830081 / 26675 / 19066 / 3544 / 9545.73)