polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 112Nb35
Porúbka

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:19 - 16:37
Km osi

Linie kolejowe:
10
.808
Zmiany nazw:
Turó-Porubka 1899-Háromudvar-Turirtovány 1900-1919Porubka-Turo 1919-1938Porubka 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.10.10 • M.ž.Ž-R
Numer ewidencyjny:
17515-8
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Žilinský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.29 - 19:51:29


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33690539 / 22095 / 20154 / 3537 / 9525.17)