polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 118Mc36
Sianki • Сянки

stacja (st)

04:28 - 20:27
Km osi

Linie kolejowe:
156
.230
Zmiany nazw:
Sianki 1905-1944Сянки 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.08.24 • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
km 172 (po)Luh (po)Opolonský I (tunel)Opolonský II (tunel)Opolonský III (tunel)Šerbín (st)Šerbínský I (tunel)Šerbínský II (tunel)Šerbínský II /starý/ (tunel)Šerbínský III (tunel)Užocký (tunel)Užok (po)Užok /původní lokalita/ (st)Volosianka (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.04.23 - 00:27:48


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (36126814 / 27684 / 3000 / 3667 / 9851.87)