polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSianki • Сянки
stacja (st)

↑ 05:47 - ↓ 19:11
↑ 05:45 - ↓ 19:12
Km osi

Linie kolejowe:
156.230

Zmiany nazw punktu:
Sianki 1905-1944Сянки 1944-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.08.24 • KkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.25 - 19:16:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20908436 / 20541 / 20897 / 2876 / 7269.97)