polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 185Kd45
Woronienka • Вороненко

przystanek osobowy+mijanka (po+mij)

06:20 - 18:04
Km osi
Linie kolejowe:
90.95
208 (Stanisławów -) Zimir býv. št. hr. [PL/ČSR] - Trebušany št. hr. [UA/RO] (- Valea Vișeului)
 
Zmiany nazw:
Woronienka 1894-1945Вороненка 1945-1992Вороненко 1992-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.11.20 • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Lazeština (po)Voronenský (tunel)Zimir (po)Zimirský (tunel)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.29 - 19:44:48


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (38241804 / 9219 / 986 / 3776 / 10127.60)