polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWoronienka • Вороненко
przystanek osobowy+mijanka (po+mij)

↑ 05:42 - ↓ 19:03
↑ 05:40 - ↓ 19:05
Km osi

Linie kolejowe:
90.950

Zmiany nazw punktu:
Woronienka 1894-1945Вороненка 1945-1992Вороненко 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.11.20 • KkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.06 - 09:56:01

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20909694 / 20541 / 22155 / 2876 / 7270.41)