polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychNiżankowice • Нижанковичі
stacja (st)

↑ 05:01 - ↓ 19:48
↑ 05:00 - ↓ 19:50
Km osi

Linie kolejowe:
12.870

12.870

Zmiany nazw punktu:
Niżankowice 1872-1939Нижанковичи 1939-1941Nizankowice 1941-1944Нижанковичи 1944-1991Нижанковичі 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.05.13 • EUGE
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS
Quick Start - Leaflet

Pokaż / Ukryj

Ostatnia edycja strony: 2021.03.20 - 00:50:35

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21373179 / 13866 / 12268 / 2900 / 7370.06)