polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychБоневичi
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 04:57 - ↓ 20:12
☀ ↑ 04:59 - ↓ 20:11
Km osi

Linie kolejowe:
24
.390
Zmiany nazw punktu:
Боневичи 1945-1991Боневичi 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
po 1945 • УЗ
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Peron został wybudowany w miejscu rozebranego toru nr 2 w kierunku Przemyśla.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2016.01.18 - 18:29:46


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22929375 / 16924 / 8943 / 2983 / 7686.68)