polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Tc27
Bełz • Белз

stacja (st)

04:25 - 20:17
Km osi

Linie kolejowe:
106
.200
Zmiany nazw:
Bełz 1884-1939Belz 1939-1944Bełz 1944-1951Белз 1951-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.07.06 • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Ostrów k/Sokala (po)Staje (po)Żużel (po)Домініки (po)Заболоття (po)Муроване (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.04 - 19:55:22


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35875799 / 12046 / 30131 / 3653 / 9820.91)