polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 119Fd30
Cieląż • Трудолюбівка

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

04:33 - 20:05
Km osi
Linie kolejowe:
53.7
3sz Сапіжанка - Ковель
Skrót telegraficzny: [Cz]  
Zmiany nazw:
Cielaż 1916-1918Cieląż 1918-1939Теляж 1939-1941Cielaz 1941-1944Cieląż 1944-1951Теляж 1951-1963Трудолюбовка 1964-1991Трудолюбівка 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1916 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Informacje techniczno-eksploatacyjne:
Przystanek osobowy na istniejącej mijance pojawia się od rozkładu jazdy lato 1924.
Punkty w pobliżu:
Krystynopol (st)Ostrów k/Sokala (po+ład)Sokal (st)Ulwówek (po)Завишен (po)Муроване (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.25 - 21:12:09


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42823367 / 20385 / 15832 / 4009 / 10681.81)