polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKrystynopol • Червоноград
stacja (st)

↑ 04:53 - ↓ 19:45
↑ 04:52 - ↓ 19:47
Km osi

Linie kolejowe:
119.800

39.700

Zmiany nazw punktu:
Krystynopol 1884-1939Кристинополь 1939-1941Krystynopol 1941-1951Кристинополь 1951-1964Червоноград 1965-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.07.06 • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS
Quick Start - Leaflet


Ostatnia edycja strony: 2021.03.24 - 22:50:01

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21373042 / 13866 / 12131 / 2900 / 7370.01)