polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Uc27
Муроване

przystanek osobowy (po)

05:29 - 17:32
Km osi

Linie kolejowe:
113
.100
Zmiany nazw:
Мурованое 1945-1991Муроване 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
po 1945 • РЖД
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
brak danych
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
brak danych
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
brak danych
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
brak danych
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Bełz (st)Cieląż (po)Krystynopol (st)Ostrów k/Sokala (po)Sokal (st)Żużel (po)Заболоття (po)Завишен (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.04 - 19:55:45


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34578378 / 21740 / 11785 / 3584 / 9647.98)