polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychМуроване
przystanek osobowy (po)

↑ 04:16 - ↓ 20:32
↑ 04:16 - ↓ 20:32
Km osi

Linie kolejowe:
113.100

Zmiany nazw punktu:
Мурованое 1945-1991Муроване 1992-
Otwarcie, kolej pierwotna:
po 1945 • РЖД
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
brak danych
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
brak danych
Zadaszenie peronów:
brak danych
Przejście nadziemne:
brak danych
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Україна / Ukraina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2013.07.01 - 12:00:00

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22130722 / 14962 / 4838 / 2942 / 7522.34)